0

دسته: تئوری شیرینی پزی

در این بخش می خواهم اطلاعات جامع و کاملی در مورد ساختار و چگونگی استفاده از مواد اولیه شیرینی پزی و ابزار آلات شیرینی پزی و نقش هرکدام در صنعت شیرینی پزی را در اختیارتون قراربدم.
تمامی مطالبی که در این بخش آوردم ترکیبی از تجربه شخصی من در طول سالیان کار در این رشته و برگرفته از منابع معتبر بین المللی است.