0

سلام و خسته برای کیک ردولوت اگر بخوام از یک قالب استفاده کنم چه سایزی باشه ؟ ممنون

rouhi_59@yahoo.com سوال پرسیده شده 1400/01/17