0

سلام و خسته برای کیک ردولوت اگر بخوام از یک قالب استفاده کنم چه سایزی باشه ؟ ممنون

سوال پرسیده شده