0

لادن جون
در مورد پخت کوکی ها، باید در حدی بپزه که زیر کوکی از سینی به راحتی جدا بشه ولی روی کوکی نرم باشه؟ چون فرها متفاوت هستن و زمان پخت ممکنه بیشتر باشه؟

Soodeh Sheikhi سوال پرسیده شده 1399/12/21