0

میزان تخم مرغ مصرفی با رسپی متفاوته. بفرمایید 1/2 باید استفاده بشه یا یک عدد کامل؟

سوال پرسیده شده