0

سلام لادن جون
من حس میکنم بافت کوکیم با مال شما متفاوت شده
حس میکنم کمی زیادی بافتش سفت شده و لطافت نداره و حالت بیسکویتی داره

سوال پاسخ داده شده