0

سلام لادن جون
من حس میکنم بافت کوکیم با مال شما متفاوت شده
حس میکنم کمی زیادی بافتش سفت شده و لطافت نداره و حالت بیسکویتی داره

لادن خرمی سوال پاسخ داده شده 1399/12/05