0

لطفا درجه حرارت فر و مدت پخت در کوکی بادام ایتالیایی رو اعلام کنید 

سوال پاسخ داده شده