0

سلام استاد میشه برای این شرینی بادام رو با پوست پودر کرد؟

لادن خرمی سوال پاسخ داده شده 2021/02/12