0

سلام استاد میشه برای این شرینی بادام رو با پوست پودر کرد؟

لادن خرمی سوال پاسخ داده شده 1399/11/24