0

لادن جون خمیر چاکلت کیسز تو دست موقع گرد کردن خیلی انسجام‌نداشت دلیلش چی میتونه باشه ممنونم ازتون

سوال پاسخ داده شده