0

مقدار مواد اولیه در رسپی تایپ شده متفاوت است از انچه در فیلم ذکر میشه
مثلا
– در رسپی مقدار آرد نوشته شده 83 گرم اما در فیلم تایپ شده 96
– در رسپی نوشته شده 1 تخم مرغ در فیلم شما نصف تخم مرغ زدید
– در رسپی نوشته شده جوش شیرین 1.4 اما در فیلم نوشته شده 1.8
– در رسپی نوشته شده دارچین 1.8 اما در فیلم 1.4
– در رسپی نوشته شده 13 گرم پودر کاکائو در حالیکه در فیلم شما ازش استفاده نکردید

بفرمایید کدوم درسته؟

مریم پورخاوری سوال پرسیده شده 1400/01/18