0

سلام لادن جون
من شیرینی های مدرن رو درست کردم و در ظروف دربسته که هوا وارد نمیشه گذاشتم می خواستم بپرسم آیا باید در یخچال باشن با در دمای محیط هم سالم می مونن؟
متشکرم

se.afrashteh@gmail.com سوال پرسیده شده 1399/12/26