0

سلام لادن جان، برای شیرینی نخودچی و اتابکی روغن جامد اصیل پیدا نکردم، با روغن نیمه جامد چندبار درست کردم خمیر خیلی روغنی و چسبنده میشد، باید چکار کنم تا خمیرم خشک بشه و بدست نچسبه تا بتونم ورز بدم؟

سوال پرسیده شده