1

سلام

درجه حرارت پخت نون نخودچی چقدر هست؟

سوال پاسخ داده شده