0

لادن جون ،بااستفاده از کره مدت ماندگاری قطاب چقدر هست؟؟ بجای کره از روغن صاف میشه اضافه کرد ؟؟برای افزایش ماندگاری چکاری باید انجام بدیم؟؟

سوال پاسخ داده شده