0

لادن جون ،بااستفاده از کره مدت ماندگاری قطاب چقدر هست؟؟ بجای کره از روغن صاف میشه اضافه کرد ؟؟برای افزایش ماندگاری چکاری باید انجام بدیم؟؟

لادن خرمی سوال پاسخ داده شده 1399/11/24