0

سلام خانم خرمی
خسته نباشی عزیزم
شیرینی من خیلی پهن شده با اینکه خیلی کم ریختم خیلی هم نزدم که شل بشه
می شه دلیل پهن شدن شیرینی بگین

نگین صدارتی سوال پاسخ داده شده 1399/12/28