0

سلام منظور از روغن اصیل همون روغن صاف یا ۵۰ هستش؟

سوال پاسخ داده شده