0

سلام
توی فیلم اموزش شرینی نون برنجی یه جا فرمودین به خمیر ۳ تا ۴ ساعت استراحت میدیم و در اخر هم فرمودین ۲۴ ساعت به خمیر استراحت میدیم
من متوجه نشدم اون ۳ تا ۴ ساعت استراحت به خمیر،در چه مرحله باید باشه

آمنه عیسی زاده سوال پرسیده شده 1399/12/29