0

سلام استاد
برای شیرینی نخودچی
وقتی آرد رو به روغن اضافه می کنیم،با همزن دستی مجاز به هم زدن هستیم یا اینکه باید با لیسک هم بزنیم؟

سوال پاسخ داده شده