0

من موقع پختنش روی گاز، همونطور که فرموده بودین زیاد هم نزدم، اما دست آخر که خاموش کردم، دیدم روغنش ازش جداست و بعد از اینکه کف سینی چیدمشون، کلی روغن ذوب شده ته قابلمه باقیمونده بود، این طبیعیه آی؟!

عطیه انصاری پاسخ تایید نشده 1399/11/25