0

سلام لادن جون سوهان عسلی من با اینکه اصلا هم نزدم وبه کمک شیر جوش ظرف رو چرخوندم وتست آب سرد هم زدم بعد از سرد شدن خیلی سفت شد وتردنشد

mobina111.ms@gmail.com سوال پرسیده شده 1400/12/22