0

سلام شیرینی سابله بادام من با اینکه یک ساعت‌تو‌یخچال استراحت کرده بود و فر هم ۱۰ دقیقه گرم‌شده‌بود، خیلی زود تو فر وا رفت و شکلش رو از دست داد. میشه علتش رو بگین ?

mahsa_smahsa@yahoo.com سوال پرسیده شده 1399/12/20