0

استاد مقدار آرد را بیشتر کنم ،تا پهن نشود یا مدت زمان استراحت در یخچال از یک ساعت بیشتر بشه؟؟؟چون سوراخ داخل سابله را خوب میزنم

ندا احمدی سوال پرسیده شده 1399/12/12