0

سلام استاد من دوباره سابله بادام درست کردم ولی بازهم پهن شد ،کره شکلی استفاده کردم ،پاک پیدا نکردم ،طعم دیروز که با مارگارین بود خوشمزه تر بود ولی قیافه نداشت،لطفا مارک کره معرفی کنید

ندا احمدی سوال پرسیده شده 1399/12/12