0

سلام لادن جون ،خمیر یکمقدار چسبناک بود ،طبیعی هست؟؟داخل فر پهن شد با اینکه حسابی گود کرده بودم ،میشه بگید به اندازه چقدر باید قطرش باشد

ندا احمدی سوال پرسیده شده 1399/12/10