0

خانم خرمی عزیزم ،طبیعی هست که خمیر. یکمقدار چسبناک باشد ،بعد با استراحت یکساعته داخل یخچال گذاشتم ولی پهن شد و جای سوراخ با اینکه عمیق بود خیلی از بین رفت؟؟چرا؟؟

ندا احمدی سوال پرسیده شده 1399/12/10