1
0 دیدگاه

سلام لادن جون

شیرینی بادام ایتالیایی مواد رویی سفیده تخم مرغ هم نوشتین اما‌استفاده نکردین در فیلم

رطوبت دست با اب هست که به شیرینی میدیم یا تخم سفیده تخم مرغ؟؟؟

لادن خرمی سوال پاسخ داده شده 1399/11/02