0

سلام لادن جون، خمیر اسنک تافی بار میشه فریزر طولانی مدت نگهداریم؟

سوال پرسیده شده