0

سلام قالب ۲۰ در ۳۰ برای تهیه این اسلایس باارتفاع چند باشه؟

آسیه نامورزمان سوال پرسیده شده 2021/12/11