0

سلام استاد جان این اسلایس تافی بار
بافتش باید همینجوری باشه ؟؟
همش حس میکنم پختش کافی نبوده!؟

سوال پرسیده شده