0

سلام استاد جان این اسلایس تافی بار
بافتش باید همینجوری باشه ؟؟
همش حس میکنم پختش کافی نبوده!؟

فاطمه سلامی سوال پرسیده شده 2021/07/06