0

سلام دمای پخت این اسلایس چقدر هست؟

سوال پاسخ داده شده