0

سلام دمای پخت این اسلایس چقدر هست؟

لادن خرمی سوال پاسخ داده شده 2021/02/12